Tuyển nhân viên bán hàng, nhiệt tình và có hiểu biết về sản phẩm, tiếng anh đủ đáp ứng cho nhu cầu công việc