Khách hàng kiểm tra sản phẩm trê hệ thống website, lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu sử dụng.

Liên hệ với nhà cung cấp để được sự hỗ trợ và tư vấn đưa ra quyết định lựa chọn