Dầm biên cầu trục
Giá sự kiện: Liên hệ

Dầm biên cầu trục

Dầm biên cầu trục hay gọi là dầm đầu cầu trục là phần đầu của cầu trục, giúp cầu trục di chuyển theo chiều dọc

Cẩu quay (cẩu JIB)
Giá sự kiện: Liên hệ

Cẩu quay (cẩu JIB)

Là dạng cẩu lắp đặt trên cột quay hoặc gắn tường và có thể quay theo nhiều góc độ do yêu cầu thiết kế

Cổng trục
Giá sự kiện: Liên hệ

Cổng trục

Cổng trục là một Máy nâng hạ trọn bộ thường hoạt động ngoài trời hoặc trong nhà xưởng, sự di chuyển của cổng trục là trên ray đặt trên mặt nền bê tông.

Cầu trục dầm đơn
Giá sự kiện: Liên hệ

Cầu trục dầm đơn

Là hệ nâng hạ di động kiểu dầm đơn

Cầu trục dầm đôi
Giá sự kiện: Liên hệ

Cầu trục dầm đôi

Cầu trục cho xưởng sản xuất, bãi gia công và dây chuyền sản xuất


Comments are closed.