Puly cẩu
Giá sự kiện: Liên hệ

Puly cẩu

Puly cẩu là thiết bị được ứng dụng trong các nhà máy, thi công xây dựng.

Móc cẩu 600 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

Móc cẩu 600 tấn

Móc cẩu trục 600 tấn có dạng móc kéo dùng cho cẩu trục, tời nâng có trọng tải lớn, được sử dụng trong các nhà máy thủy điện, nhà máy thép, nhà máy thủy điện

Móc cẩu 300 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

Móc cẩu 300 tấn

Móc cẩu trục 300 tấn có dạng móc kéo dùng cho cẩu trục, tời nâng có trọng tải lớn, được sử dụng trong các nhà máy thủy điện, nhà máy thép, nhà máy thủy điện

Móc cẩu 500 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

Móc cẩu 500 tấn

Móc cẩu trục 500 tấn có dạng móc kéo dùng cho cẩu trục, tời nâng có trọng tải lớn, được sử dụng trong các nhà máy thủy điện, nhà máy thép, nhà máy thủy điện

Móc cẩu 200 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

Móc cẩu 200 tấn

Móc cẩu trục 200 tấn có dạng móc kéo dùng cho cẩu trục, tời nâng có trọng tải lớn, được sử dụng trong các nhà máy thủy điện, nhà máy thép, nhà máy thủy điện

Móc cẩu 100 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

Móc cẩu 100 tấn

Móc cẩu trục 100 tấn có dạng móc kéo dùng cho cẩu trục, tời nâng có trọng tải lớn, được sử dụng trong các nhà máy thủy điện, nhà máy thép, nhà máy thủy điện

Kẹp dầm
Giá sự kiện: Liên hệ

Kẹp dầm

Sản phẩm kẹp dầm đạt được chất lượng cao nhất đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng trong mọi lĩnh vực công nghiệp

Dụng cụ móc cẩu
Giá sự kiện: Liên hệ

Dụng cụ móc cẩu

Gồm các kiểu móc cho Sling, móc cho tời, palang và các kiểu cáp kẹp tay, cáp kẹp tôn và cáp cẩu, kiểu cáp thép, cáp vải với nhiều độ dài và tải trọng khác nhau.


Comments are closed.