palang xích Vital 10 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

palang xích Vital 10 tấn

Di chuyển máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi; hỗ trợ cho công tác sửa chữa máy móc, thiết bị.

palang xích Vital 5 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

palang xích Vital 5 tấn

Di chuyển máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi; hỗ trợ cho công tác sửa chữa máy móc, thiết bị.

palang xích Vital 3 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

palang xích Vital 3 tấn

Di chuyển máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi; hỗ trợ cho công tác sửa chữa máy móc, thiết bị.

palang xích Vital 2 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

palang xích Vital 2 tấn

Di chuyển máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi; hỗ trợ cho công tác sửa chữa máy móc, thiết bị.

palang xích Vital 1 tấn
Giá sự kiện: Liên hệ

palang xích Vital 1 tấn

Di chuyển máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi; hỗ trợ cho công tác sửa chữa máy móc, thiết bị.

palang xích Vital
Giá sự kiện: Liên hệ

palang xích Vital

Di chuyển máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi; hỗ trợ cho công tác sửa chữa máy móc, thiết bị.


Comments are closed.