Dầm biên cầu trục
Giá sự kiện: Liên hệ

Dầm biên cầu trục

Dầm biên cầu trục hay gọi là dầm đầu cầu trục là phần đầu của cầu trục, giúp cầu trục di chuyển theo chiều dọc


Comments are closed.